Disclaimer

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Autobedrijf Oving en/of de Oving-groep, hierna: Oving.

Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Oving. Links naar deze site zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Oving en Oving is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links.

Wanneer u informatie en/of foto´s van onze site wilt overnemen voor persoonlijk gebruik, stuur ons dan even een e-mail.

De Oving internet site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Oving sites. Oving is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door Oving per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Oving staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
De genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief montagekosten.

De afbeeldingen die worden getoond kunnen afwijken van de geadverteerde versie van het desbetreffende model.